Araş. Gör. FİRDEVS KORKMAZ TURGUD NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. FİRDEVS KORKMAZ TURGUD

T: (0282) 250 2190

M fkorkmaz@nku.edu.tr

W fkorkmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: Devam ediyor
Tez:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK
Öğrenim Yılları: Devam ediyor
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez: (2014)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
FİZİKSEL ANALİZ BİRİM ŞEFİ AG PUR ANALİZ LABORATUVARLAR HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Hayvan Besleme
Yem Teknolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. COŞKUN İ., KORKMAZ F., ALTOP A., ÇAYAN H., FİLİK G., ŞAHİN A., ŞAMLI H. E., ERENER G., The effects of in ovo pollen extract injection on growth parameters, ileal histomorphology and caecal microflora in fasted broiler chicks, Indian Journal Of Animal Research, vol. 51, pp. 1033-1037, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Küçükkoyuncu E., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Comparing quality of free range and battery cage eggs, European Poultry Science, vol. 81, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. KORKMAZ F., SOYCAN ÖNENÇ S., The Use of Shelf Life Ended Food as Alternative Feedstuff Sources inRuminant Feeding, Hayvansal Üretim, vol. 58, pp. 28-32, 2017.
Özgün Makale hayvansal üretim
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KORKMAZ F., Topaloğlu Ş. M., Okuyucu B., Fidan A., ŞAMLI H. E., ÖZKAN Ü. E., AN INVESTIGATION OF GROWTH HORMONE (GH) , LEPTIN RECEPTOR (LPR) AND PROLACTIN (PRL) GENES POLYMORPHISM IN POULRTY SPECIES, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. YILMAZ K., KORKMAZ F., AĞMA O. A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Liquorice Root Extracts (glycyrrhiza Glabra L.) Use on Quality Parameters in Stored Hen Eggs, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. ÖKSEL C., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., MİRİK M., Effect some plants extract against Esscherichia coli and Salmonella sp., 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 20017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
4. COŞKUN İ., ALTOP A., KORKMAZ F., ÇAYIROĞLU H., FİLİK A. G., ÇAYAN H., ŞAHİN A., ERENER G., ŞAMLI H. E., The Effects of Supplementation of Enzyme Combination on Performance, Intestinal Histology and Microbiota of Male Broilers, International 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
5. ÇAYAN H., ALTOP A., KORKMAZ F., COŞKUN İ., The Microalgae and Importance for Poultry Feeding, 8thBALKAN ANIMAL SCIENCECONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KORKMAZ F., AĞMA O. A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Rhubarb (Rheum ribes) extracts supplementation on different meals microbiology in different storage conditions., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. KORKMAZ F., AĞMA O. A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Nutrigenomics and Animal Feed Applications., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, 2017 Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
8. KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., USAGE OF COLOR ADDITIVES IN ANIMAL NUTRITION, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
9. Sabuncuoğlu K. M., NARİNÇ D., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Embriyonik Gelişim Döneminde Uygulanan Farklı Monokromatik Aydınlatma Uygulamalarının Bazı Kuluçka Özelliklerine Etkileri, 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.05.2017).
Özet bildiri
10. KORKMAZ F., YILMAZ K., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Farklı Depolama Koşullarında Meyan Kökü Glycyrrhiza Glabra Ekstraktı Kullanımının Farklı Buğday Çeşitlerinin Mikrobiyolojisi Üzerine Etkileri, 1st İnternational Animal Nutrition Congress (28.09.2016-01.10.2016).
Poster
11. SOYCAN ÖNENÇ S., BOĞA M., KORKMAZ F., Citrus Pulp as Alternative Feed Source, VI. Balkan Animal Conference (03.10.2013-05.10.2013).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SOYCAN ÖNENÇ S., KORKMAZ F., TURAN A., Yonca Silajlarına Yüksek Oranda Katılan Kekik Kimyon ve Tarçın Uçucu Yağlarının Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, 9. Ulusal Zootekni Bilim kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarında Kırmızı Biberin Yemlere İlavesinin Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 29.12.2015.
2. Kekik, Kimyon Ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yonca Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, BAP, Araştırmacı.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
I. ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME BİLİM KONGRESİ, Yer:kongre/ ANTALYA, 28.09.2016-01.10.2016.
9. Ulusal Zootekni Bilim kongresi, 03.09.2015-05.09.2015.
VI. Balkan Animal Conference (Balnimalcon), 03.10.2013-05.10.2013.