Araş. Gör. Firdevs KORKMAZ TURGUD NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. Firdevs KORKMAZ TURGUD

T: (0282) 250 2190

M fkorkmaz@nku.edu.tr

W fkorkmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK
Öğrenim Yılları: Devam ediyor
Tez:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2018
Tez: (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2014
Tez: (2014)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
FİZİKSEL ANALİZ BİRİM ŞEFİ AG PUR ANALİZ LABORATUVARLAR HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Hayvan Besleme
Yem Teknolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Sabuncuoğlu K. M., KORKMAZ TURGUD F., ŞAMLI H. E., Bazı Böcek Türlerinin Yemlerde Kullanım Olanakları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 73-77, 2018.
Özgün Makale EBSCO ve CABI tarafından full-text olarak indekslenmektedir
2. Sabuncuoğlu K. M., KORKMAZ TURGUD F., GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., ŞAMLI H. E., Effects of monochromatic light stimuli during embryogenesis on someperformance traits, behavior, and fear responses in Japanese quails, POULTRY SCIENCE, vol. 97, pp. 2385-2390, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. COŞKUN İ., KORKMAZ F., ALTOP A., ÇAYAN H., FİLİK G., ŞAHİN A., ŞAMLI H. E., ERENER G., The effects of in ovo pollen extract injection on growth parameters, ileal histomorphology and caecal microflora in fasted broiler chicks, Indian Journal Of Animal Research, vol. 51, pp. 1033-1037, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. Küçükkoyuncu E., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Comparing quality of free range and battery cage eggs, European Poultry Science, vol. 81, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. KORKMAZ F., SOYCAN ÖNENÇ S., The Use of Shelf Life Ended Food as Alternative Feedstuff Sources inRuminant Feeding, Hayvansal Üretim, vol. 58, pp. 28-32, 2017.
Özgün Makale hayvansal üretim
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SOYCAN ÖNENÇ S., KORKMAZ TURGUD F., YAYLA D., ŞERBETÇİ İREZ M., Effects of Pudding Addition on the Relative Feed Value in Alfalfa Silage, I. International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. KORKMAZ TURGUD F., SABUNCUOĞLU K. M., BAYTUR S., NARİNÇ D., Comparison of Residual Feed Intake of Female and Male Japanese Quail, 20. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
3. SABUNCUOĞLU K. M., BAYTUR S., KORKMAZ TURGUD F., NARİNÇ D., Effect of Different Wavelengths of Monochromatic Light Sources on Fear Responses of Broiler Chickens Reared in Extensive Indoor System, 20. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
4. SABUNCUOĞLU K. M., BAYTUR S., KORKMAZ TURGUD F., NARİNÇ D., Open Field Test: An Application in Japanese Quail, 20. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
5. KORKMAZ TURGUD F., BAYTUR S., SABUNCUOĞLU K. M., NARİNÇ D., Residual Feed Intake: Definition and Estimation, 20. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
6. KORKMAZ F., Topaloğlu Ş. M., Okuyucu B., Fidan A., ŞAMLI H. E., ÖZKAN ÜNAL E., AN INVESTIGATION OF GROWTH HORMONE (GH) , LEPTIN RECEPTOR (LPR) AND PROLACTIN (PRL) GENES POLYMORPHISM IN POULRTY SPECIES, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
7. YILMAZ K., KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Liquorice Root Extracts (glycyrrhiza Glabra L.) Use on Quality Parameters in Stored Hen Eggs, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
8. ÖKSEL C., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., MİRİK M., Effect some plants extract against Esscherichia coli and Salmonella sp., 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 20017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
9. COŞKUN İ., ALTOP A., KORKMAZ F., ÇAYIROĞLU H., FİLİK A. G., ÇAYAN H., ŞAHİN A., ERENER G., ŞAMLI H. E., The Effects of Supplementation of Enzyme Combination on Performance, Intestinal Histology and Microbiota of Male Broilers, International 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
10. COŞKUN İ., ALTOP A., KORKMAZ TURGUD F., ÇAYIROĞLU H., FİLİK A. G., ÇAYAN H., ŞAHİN A., ERENER G., ŞAMLI H. E., The effects of supplementation of enzyme combination on performance, intestinal histology and microbiota of male broilers, 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
11. ÇAYAN H., ALTOP A., KORKMAZ F., COŞKUN İ., The Microalgae and Importance for Poultry Feeding, 8thBALKAN ANIMAL SCIENCECONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
12. KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Rhubarb (Rheum ribes) extracts supplementation on different meals microbiology in different storage conditions., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
13. KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Nutrigenomics and Animal Feed Applications., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, 2017 Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
14. KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., USAGE OF COLOR ADDITIVES IN ANIMAL NUTRITION, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
15. Sabuncuoğlu K. M., NARİNÇ D., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Embriyonik Gelişim Döneminde Uygulanan Farklı Monokromatik Aydınlatma Uygulamalarının Bazı Kuluçka Özelliklerine Etkileri, 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.05.2017).
Özet bildiri
16. KORKMAZ F., YILMAZ K., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Farklı Depolama Koşullarında Meyan Kökü Glycyrrhiza Glabra Ekstraktı Kullanımının Farklı Buğday Çeşitlerinin Mikrobiyolojisi Üzerine Etkileri, 1st İnternational Animal Nutrition Congress (28.09.2016-01.10.2016).
Poster
17. SOYCAN ÖNENÇ S., BOĞA M., KORKMAZ F., Citrus Pulp as Alternative Feed Source, VI. Balkan Animal Conference (03.10.2013-05.10.2013).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇETİNKAYA G., ÖZBEZEK M. F., MARAZ Z., PAYLAN F., KORKMAZ TURGUD F., Çiftlik ve Ticari İşletmeden Elde Edilen Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Yumurtalarında Dış Kalite Parametrelerinin Karşılaştırılması, 13. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (26.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. MARAZ Z., PAYLAN F., ÇETİNKAYA G., ÖZBEZEK M. F., KORKMAZ TURGUD F., Çiftlik ve Ticari İşletmeden Elde Edilen Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Yumurtalarında İç Kalite Parametrelerinin Karşılaştırılması, 13. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (26.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. PAYLAN F., MARAZ Z., ÖZBEZEK M. F., ÇETİNKAYA G., KORKMAZ TURGUD F., Organik ve Konvansiyonel Üretim Yapan İşletmelerden Elde Edilen Tavuk Yumurtalarının Duyusal Analiz İle Karşılaştırılması, 13. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (26.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. SOYCAN ÖNENÇ S., KORKMAZ F., TURAN A., Yonca Silajlarına Yüksek Oranda Katılan Kekik Kimyon ve Tarçın Uçucu Yağlarının Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, 9. Ulusal Zootekni Bilim kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarında Kırmızı Biberin Yemlere İlavesinin Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 29.12.2015.
2. Kekik, Kimyon Ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yonca Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, BAP, Araştırmacı.
Katıldığı Kurslar
Farelerde Embriyo Manipülasyonları, Transgenik Fare Üretimi ve Sistem Biyolojisi, Yer:TÜBİTAK MAM, 30.10.2017-03.11.2017.
Aldığı Sertifikalar
Çukurova Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Yer:Çukurova Üniversitesi, 08.04.2013-16.04.2013.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
I. ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME BİLİM KONGRESİ, Yer:kongre/ ANTALYA, 28.09.2016-01.10.2016.
9. Ulusal Zootekni Bilim kongresi, 03.09.2015-05.09.2015.
VI. Balkan Animal Conference (Balnimalcon), 03.10.2013-05.10.2013.